Herb Geoportal Powiatu Ostródzkiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Ostródzkiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Ostródzkiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Ostródzkiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Ostródzki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Instrukcja obsługi geoportalu i eusług
Instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu
Informacje dla geodetów
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja podpisów cyfrowych:
Weryfikuj podpis

Deklaracja dostępności
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Kartografii

Projekt "E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020