Geoportal Powiatu Ostródzkiego
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Kartografii
Dostęp w trybie chronionym
dostęp wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym
Projekt "Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem: http://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php